Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế

Contents

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế

Hiện nay, việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa diễn ra càng ngày càng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, việc xuất nhập khẩu còn có nhiều hạn chế về các phí và thuế xuất khẩu, nhập khẩu làm cho các doanh nghiệp cũng như ngươì tiêu dùng e ngại.Nhằm giảm bớt những cản trở và hạn chế do các khoản thuế gây ra. Pháp luật quy định miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp cụ thể. Vậy thủ đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế là gồm những gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Quy trình đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế:

Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Người nộp thuế đăng ký Danh mục hàng hóa XNK theo thời gian và địa điểm đăng ký theo quy định.

Bước 2: Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế.

Cách thức thực hiện:

– Tổ chức, cá nhân đăng ký danh mục miễn thuế qua hệ thống (trừ những trường hợp chưa thực hiện được việc đăng ký danh mục miễn thuế qua hệ thống);

– Nộp hồ sơ đăng ký danh mục miễn thuế trực tiếp tại cơ quan hải quan;

– Thông qua đường bưu chính.

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế
Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc đơn vị được lựa chọn;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Thành phần hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế:

Công văn đề nghị đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

Danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế

Luận chứng kinh tế kỹ thuật các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án và dự án mở rộng

Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, người nộp thuế phải nộp thêm, xuất trình các hồ sơ sau:

  • Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư.
  • Giấy chứng nhận đầu tư mở rộng đối với trường hợp mở rộng dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.
  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc quyết định phê duyệt của thủ trưởng cơ quan chủ quản.
  • Hợp đồng đóng tàu đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nhập khẩu phục vụ cho việc đóng tàu.
  • Bản thuyết minh dự án sản xuất phần mềm đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất phần mềm.
  • Đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đăng ký Danh mục miễn thuế

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế:

+ 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan có văn bản trả lời (nêu rõ lý do) trong trường hơp hồ sơ không đầy đủ.

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra đối chiếu các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ với nội dung quy định. Tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, Điều 12 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Điều 100,

Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để xem xét thực hiện đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế trong trường hợp hồ sơ đầy đủ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Điện tử: cấp mã số quản lý chung, nhập thông tin kết quả xử lý vào hệ thống, phản hồi cho doanh nghiệp.

+ Thủ công:  Đóng dấu xác nhận trên Danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi, văn bản trả lời lý do không đăng ký danh mục.

Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

+ Mẫu số 14/CVĐKDMMT/TXNK – Công văn đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ;

+ Mẫu số 13/ĐKDMMT/TXNK – Danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Mẫu số 15/PTDTL/TXNK – Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án đầu tư miễn thuế NK.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục này áp dụng đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế. Phải đăng ký danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

– Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra,

giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong bài viết trên, Binhduonglogistics đã cung cấp đến quý khách hàng thông tin về đăng ký danh mục hàng hóa XNK miễn thuế. Nếu còn thắc mắc điều gì về thủ tục này hoặc bất cứ vấn đề gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi phục vụ quý khách một cách tốt nhất!

Khai báo hải quan xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu bánh kẹo