Vận chuyển linh kiện máy từ Hà Lan về Việt Nam chỉ 5 ngày

Vận chuyển linh kiện máy từ Hà Lan về Việt Nam chỉ 5 ngày

Vận chuyển linh kiện máy từ Hà Lan về Việt Nam chỉ 5 ngày

Vận chuyển linh kiện máy từ Hà Lan về Việt Nam chỉ 5 ngày Việt Nam và EU ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) ngày 30/06/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2020, theo hiệp định này, Việt Nam dành ưu đãi về thuế quan cho […]