Dấu CE trên sản phẩm có ý nghĩa gì?

Tiêu chuẩn CE là gì? Hỏi đáp các vấn đề về tiêu chuẩn CE?

Tiêu chuẩn CE là gì? Hỏi đáp các vấn đề về tiêu chuẩn CE?

Tiêu chuẩn CE là gì? Hỏi đáp các vấn đề về tiêu chuẩn CE? CE là từ viết tắt của Conformite Europeenne hay chính là chứng nhận CE Marking. Sản phẩm có chứng nhận CE tức là nó đã tuân thủ đúng luật pháp của liên minh châu Âu EU. Và được tư do buôn […]