Container dùng để làm gì?

Tìm hiểu về Container? Bạn đã biết gì về Container?

Tìm hiểu về Container? Bạn đã biết gì về Container?

Tìm hiểu về Container? Bạn đã biết gì về Container? Container là một hình hộp chữ nhật được làm bằng thép, dùng để vận chuyển hàng hoá trên biển. Sức chứa của container được tính theo đơn vị TEU (twenty-foot equivalent units) – Là đơn vị tương đương 20 foot ( 1foot = 0,3048 m). […]