Các loại phụ phí trong vận chuyển quốc tế

Các loại phụ phí trong vận chuyển quốc tế bạn cần biết

Các loại phụ phí trong vận chuyển quốc tế

Các loại phụ phí trong vận chuyển quốc tế bạn cần biết Trong vận chuyển quốc tế, bên cạnh phí vận chuyển thì còn có các loại phụ phí khác. Mà bên vận chuyển (công ty forwarder hoặc hãng tàu) thu của shipper và consignee. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi thuê […]